Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 15

Des del primer dia he entès els nostres projectes socials com una simbiosi entre el Club i la Fundació FC Barcelona

que el Barça es va avançar al seu temps convençut que la funció so · cial de l ’ esport començava a trans · cendir la seva pròpia dimensió . No tots els grans clubs van saber veure a temps la força que té l ’ esport per canviar vides .
En quina mesura els valors de la Masia van influir en la creació de la Fundació Barça ? La Masia ja havia demostrat que la formació dels seus jugadors pas · sava sobretot per la seva educació integral i també que a la resta de les seccions del Club , professionals o no , els més joves havien d ’ incor · porar al seu ensenyament aquells valors que sempre havien identificat el Barça com la humilitat , la compa · nyonia , l ’ esportivitat , l ’ esforç , hàbits de vida saludables , respecte , treball en equip , etc . La filosofia la teníem , només faltava fer realitat la Funda · ció i canalitzar el nostre vessant so · cial a través d ’ aquesta . A escala de club , la promoció de la catalanitat , les manifestacions culturals i artístiques i la resposta social , unànime i generalitzada , a aquesta condició de ser Més que un club començaven a ser no només el resum d ’ una expressió identitat his · tòrica sinó un compromís instituci · onal necessitat també d ’ estructura i d ’ organització . La Fundació era la resposta perfecta .
Quan assenyala que la Fundació ha de ser l ’ eix vertebrador dels valors del Barça , què vol dir-nos ? La nostra ambició per lluitar contra la pobresa i promoure la justícia so · cial ha de ser global . A la Fundació FC Barcelona solament entenem el benestar si es fa extensiu a tots els infants i joves en situació de vul ·