Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 7

LA DIRECTORA GENERAL PRESENTA EL NOU PROJECTE ESTRATÈGIC

La Dra . Segú , directora general de la Fundació , va explicar la nova estratègia , fonamentada en la necessitat de fer un nou plantejament holístic de les problemàtiques . Hi haurà tres eixos principals d ’ actuació : educació , salut i protecció de la infància , aprofitant com a eines l ’ esport i el temps lliure . Es potenciaran àmbits en els quals ja es treballava com : prevenció de la violència , lluita contra la pobresa i igualtat d ’ oportunitats . I s ’ introduiran nous àmbits d ’ actuació com : accés a la salut per a poblacions vulnerables , nutrició i hàbits saludables , medi ambient , i accés a l ’ aigua potable i sanejament . En els programes a mitjà i llarg termini es treballarà en xarxa a tot el món per arribar allí on hi hagi més necessitats , apostant per la innovació social . La voluntat és enfortir la relació amb el Club per posicionar la Fundació com un valor afegit per als partners i patrocinadors i es farà especial èmfasi en els actius més importants del Club com els jugadors , jugadores i els fans del FC Barcelona perquè les accions de la Fundació tinguin més impacte global .