Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 - Page 65

Amb un índex de pobresa del voltant del 80 % es registren mancances en l ’ àmbit nutricional , especialment de la població més desafavorida i de la infància
MIRA EL DOCUMENTAL DE CALAKMUL

Amb un índex de pobresa del voltant del 80 % es registren mancances en l ’ àmbit nutricional , especialment de la població més desafavorida i de la infància

Sovint aquestes problemàtiques no venen soles i comporten al · tres inconvenients greus , com per exemple l ’ accés de la població a aliments suficients per a una di · eta adequada . Amb un índex de pobresa del voltant del 80 % es re · gistren mancances en l ’ àmbit nutri ·