Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 18

ra Junta Directiva i amb la directora general de la Fundació , Dra . Marta Segú , una de les aliances solidàries més emblemàtiques i pioneres a es · cala mundial , la nostra aliança amb UNICEF .
També em sento orgullós que mit · jançant els valors de l ’ esport , i d ’ un club tan reconegut com el Barça , puguem contribuir de manera pro · activa a avançar en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible ( ODS ) de l ’ Agenda 2030 de les Nacions Unides . Hem estat capaços d ’ explicar la capacitat transformadora de l ’ es ·
port , ja que creiem que és una gran eina per al desenvolupament social dels infants i joves , per a la prevenció de la violència i la resolució de con · flictes , la inclusió social en l ’ àmbit de la vulnerabilitat , el gènere i la diver · sitat en totes les seves formes , i per al foment de la pau i la solidaritat .
Malgrat la pandèmia de la Covid-19 la Fundació ha mantingut el nombre de beneficiaris i beneficiàries per sobre del milió , ja que durant aquest exercici s ’ ha arribat a més d ’ 1.102.614 nens i nenes al món , dels quals més de 101.000 a