Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 71

PROJECTE PARTICIPATIU

PROJECTE PARTICIPATIU

FONDO PARA LA PAZ

REYNALDO ZEPAHUA , supervisor de Calakmul

Fondo para la Paz és una agència de desenvolupament sense fins de lucre , que des del 1994 impulsa el benestar de comunitats rurals predominantment indígenes que viuen en situació de pobresa i pobresa extrema a través de projectes participatius , incloents i sostenibles .
Reynaldo Zepahua treballa en el centre d ’ operacions de Calakmul , Campeche , i és el supervisor de Calakmul . D ’ acord amb dades del Consell Nacional per a l ’ Avaluació de la Política de Desenvolupament Social ( Coneval ), a Campeche el 43,8 per cent de la població estatal és considerada en situació de pobresa , indicador lleugerament superior al 43,6 per cent registrat el 2018 .
Segons paraules de Reynaldo , la col·laboració de la Fundació FC Barcelona i Scotiabank amb Fondo para la Paz és essencial . “ Nosaltres duem
a terme un programa de desenvolupament comunitari que impulsa que les comunitats millorin les seves condicions de vida , i que tinguin accés als serveis bàsics . Un altre punt important és generar la participació comunitària , en definitiva el treball en equip ”. “ Un altre dels greus problemes amb el qual ens trobem és que no existeixen fonts d ’ aigua òptima per al consum . Amb aquest projecte , i gràcies a la vostra aliança podem fer un treball de sensibilització potent per als nens i joves . Han d ’ entendre la importància de la cultura d ’ aigua i els mecanismes per tractar-la i que sigui consumible . Hem de pensar que un 50 % de les llars de Calakmul recol·lecta l ’ aigua de la pluja per a ús domèstic . És importantíssim que les noves generacions entenguin que sense aigua no hi ha vida ”.