Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 70

La Fundació FC Barcelona , amb el suport de Scotiabank , ha desenvolupat aquest projecte de cohesió comunitària
És fonamental generar la participació comunitària
El 50 % de les llars de Calakmul recol·lecta l ’ aigua de la pluja per a ús domèstic

La Fundació FC Barcelona , amb el suport de Scotiabank , ha desenvolupat aquest projecte de cohesió comunitària

d ’ habilitats personals entre aquest col·lectiu , amb el qual l ’ entitat Fondo para la Paz no tenia cap programa d ’ intervenció i que ara li permet abordar en les diverses problemà · tiques i àmbits en què desenvolupa la seva tasca en aquest municipi . Un dels objectius és sensibilitzar i comprometre nens , nenes i joves del municipi de Calakmul amb el desenvolupament sostenible de les comunitats a les àrees de gestió de l ’ aigua i sanejament , gestió de resi · dus sòlids , agropecuària , a través del context del projecte socioedu · catiu de la Fundació Barça amb el suport de Scotiabank . Uns altres dels objectius específics són la millora de les capacitats lo · cals d ’ adults joves de Calakmul per crear activitats recreatives adreça · des a nens , nenes i adolescents ; la millora de la salut física i emocional dels nens , nenes i joves a Calakmul , per mitjà de la creació d ’ espais de lleure saludable ; i també crear una oferta d ’ activitats educatives i recre · atives a les comunitats . n

És fonamental generar la participació comunitària

El 50 % de les llars de Calakmul recol·lecta l ’ aigua de la pluja per a ús domèstic