Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 68

d ’ habilitats personals entre el col · lectiu d ’ infants i joves . Aquest és un dels grups amb què l ’ entitat Fondo para la Paz no tenia cap programa d ’ intervenció i que ara pot abordar en les diverses problemàtiques i àmbits en els quals desenvolupa la seva tasca en aquest municipi .
VISITA DE LUIS GARCÍA L ’ exjugador del FC Barcelona Luis García va visitar el projecte de la Fundació FC Barcelona per conèi · xer en primera persona l ’ impacte del programa , acompanyat d ’ Andy Sola , una reconeguda periodista mexicana d ’ Azteca TV i ambaixado · ra de Scotiabank que dona suport a aquest projecte . Durant la seva visita es van poder trobar amb els infants i joves que participen en les sessions amb metodologia so · cioeducativa de la Fundació Barça , i amb els educadors , així com l ’ en · titat Fondo para la Paz , a la qual es dona suport en aquest projecte in · tegral per a la comunitat . Segons paraules de Luis Gar · cia , “ és espectacular la feina que està fent aquí la Fundació del Bar · ça i Scotiabank perquè en un futur aquests nens i nenes siguin capaços