Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 44

mir Mória el setembre passat , acull més de 3.000 sol·licitants d ’ asil i persones refugiades , entre ells 900 menors , inclosos 150 nadons , que viuen en tendes de campanya ex · posats al dur hivern .
Molts migrants es lamenten per no comptar amb instal·lacions higi · èniques i sanitàries adequades , ja que , en total , hi ha uns 350 vàters al campament , mentre que només hi ha 36 cabines de dutxa amb aigua calenta que funcionen durant 9 ho · res al dia . n