Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 41

La nit del 8 al 9 setembre i en plena pandèmia , va cremar el camp de persones refugiades de Mória a l ’ illa grega de Lesbos . El camp de mi · grants més gran d ’ Euro · pa acollia en el moment del sinistre 12.700 persones , homes , dones i nens , tot i que havia estat creat només per albergar-hi 2.800 .

SALUT MENTAL I SUÏCIDIS

Durant una mica més de dues setmanes els damni · ficats van viure als carrers i van ser atesos per les auto · ritats i diverses ONG . Les persones refugiades i els nous sol · licitants d ’ asil van ser reubicats a un altre centre d ’ identificació i recepció anomenat Mavrovouni , en un an · tic camp militar al costat del mar . Encara que s ’ ha construït aquest nou campament a l ’ illa de Lesbos , les condicions de vida continuen sent molt precàries i el treball de les ONG és cada vegada més difí · cil . La salut mental d ’ algunes de les persones refugiades que van viure els incendis ha empitjorat notable · ment des de començament d ’ any , segons dades de Metges Sense Fronteres ( MSF ).

Les precàries condicions en què viuen les persones bloquejades als camps de Lesbos i Samos es · tan repercutint severament en la seva salut física i mental , segons denuncia l ’ ONG Metges Sense Fronteres ( MSF ).
Els símptomes del trastorn d ’ estrès posttraumàtic i del trastorn depres · siu es troben entre els més predo · minants , i arriben a prop o més del 50 % tant en pacients pediàtrics com en adults . “ L ’ any passat MSF va tractar 50 nens amb idees suïcides greus . La responsable va ressaltar que des que va començar el 2021 s ’ han pro · duït tres intents de suïcidi entre di · versos menors refugiats que han in · tentat ofegar-se , tallar-se les venes o ingerir pastilles ”.
PROTEGIR I AJUDAR ELS REFUGIATS

Arran de l ’ incendi , els líders de la Unió Europea van prometre « no més Móries » i « un nou començament » en matèria de migració . Tot i això , les promeses han quedat en paper mullat , la Unió Europea i els seus estats membres continuen negant la dignitat a migrants i sol · licitants d ’ asil a les illes gregues . El seu pla