Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 30

La Fundació Barça té experiència a treballar amb aquest col·lectiu , ja que des de l ’ any 2015 duu a terme el programa Diversitat a Catalunya , i posteriorment es va iniciar també en diverses escoles de la ciutat de Nova York , així com al Japó . Aquest programa està dirigit a nens i joves que presenten diversitat funcional i que a traves de la metodologia FutbolNet tenen la possibilitat d ’ accedir a l ’ activitat física i l ’ esport .

EL SUPORT A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

La Fundació Barça té experiència a treballar amb aquest col·lectiu , ja que des de l ’ any 2015 duu a terme el programa Diversitat a Catalunya , i posteriorment es va iniciar també en diverses escoles de la ciutat de Nova York , així com al Japó . Aquest programa està dirigit a nens i joves que presenten diversitat funcional i que a traves de la metodologia FutbolNet tenen la possibilitat d ’ accedir a l ’ activitat física i l ’ esport .
tes les persones siguem respec · tades i tinguem els nostres drets i deures , per descomptat . Iniciatives com aquestes ajuden molt ”. Així mateix i durant l ’ acte de pre · sentació la Dra . Marta Segú , direc · tora general de la Fundació FC Bar · celona , es va dirigir als assistents amb les següents paraules : “ Com sabeu aquesta competició és molt diferent a una Lliga com l ’ entenem fins ara i té el component d ’ inclusió social . Aquest equip format per nois i noies amb altres capacitats competirà per guanyar marcant més gols que el rival , però també guanyarà el que ho faci amb més esportivitat , amb respecte pels rivals , amb humilitat , amb esforç i amb ambició positiva . És un dels projectes més il·lusionants que hem realitzat en aquesta nova etapa de la Fundació que tinc la responsabilitat de dirigir ”. L ’ equip Barça Genuine compta amb la col·laboració d ’ entitats que treballen amb el col·lectiu de per · sones amb discapacitat intel·lectu · al : Fundació Cruyff , Aura Fundació , Fundació Apinas , AMPANS , Funda · ció Sant Tomàs , Fundació Cassià Just - Cuina Justa i la Penya Spe · cial Barça .
FUNDACIÓ BARÇA GENUINE I LA NOVA DIRECTIVA La creació d ’ aquest equip ha estat un dels primers objectius en l ’ àmbit social de la nova directiva i es trac · ta d ’ una de les propostes del presi · dent Joan Laporta abans d ’ aconse · guir el nou mandat . És una de les primeres accions que s ’ han dut a terme en el nou departament de