Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 23

El FC Barcelona i la Fundació FC Barcelona , convençuts que tots tenim els mateixos drets , aposta per reivindicar el lloc que correspon a tots aquells infants i joves amb capacitats diferents

JOSEP GIRALT FOTOS : © FC BARCELONA GERMÁN PARGA / ALBERT ARMENGOL

Els prejudicis socials a l ’ en · torn de la discapacitat aca · ben per atrapar les persones en una espiral d ’ exclusió so · cial . L ’ etiqueta de discapacitat , sen · se importar si més no quin tipus o grau i molt menys la seva formació o ambicions , les cataloga en l ’ ima · ginari col·lectiu directament com a “ invàlides ”. No se ’ ls pregunta per les seves motivacions ni es tenen en compte les seves aptituds , la