Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 17

Treballant plegats . Volem que totes les persones que formen part del Club se sentin orgulloses de la Fun · dació que compartim , i que s ’ impli · quin en una tasca que els farà créixer com a persones i com a professio · nals . No hi ha res més gratificant que la generositat cap als altres . També la volem enfortir per posicionar la Fundació com un valor afegit per als partners i espònsors . Es farà especial èmfasi en els actius més importants del Club com els jugadors , jugadores i els fans del FC Barcelona perquè les accions de la Fundació siguin molt més conegudes i tinguin més impac · te arreu del món .
Segons les seves paraules , “ el
Barça sempre ha estat un club diferent , singular , amb una alta responsabilitat social ”. Quin paper creu que juga la Fundació en els nous reptes socials ? Des de la nostra entitat entenem que el nostre compromís és fer que els somnis dels infants més vulne · rables es converteixin en realitat . En un any molt complex , marcat per una crisi sanitària sense pre · cedents , el nostre deure ha estat seguir fent tot el possible perquè la nostra societat continuï vetllant pels més desafavorits . No ho hem fet des d ’ un punt de vista compassiu , i un discurs fàcil , sinó des de la creen · ça que tots els infants i joves tenen el dret a les mateixes oportunitats . Som coneguts i admirats arreu del món , tenim una gran responsabi · litat . En el nostre ADN , no val mirar cap a un altre costat .
Quins han estat sota el seu punt de vista els majors èxits de la Fundació ? De què se sent més orgullós ? Estic satisfet per haver contribuït a fer créixer la Fundació FC Barce · lona , del 2006 al 2010 , en una de les etapes més excel·lents del Club . Període brillant també en l ’ àmbit social , aconseguint portar a terme , conjuntament amb la meva prime ·