Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 16

TAMBÉ HA AFIRMAT QUE EL LEMA ‘ MÉS QUE UN CLUB ’ CADA DIA TÉ MÉS SENTIT . ENS HO PODRIA EXPLICAR ?

El FC Barcelona és una entitat esportiva reconeguda internacionalment , i que des dels seus orígens mai ha deixat de preocupar-se per la realitat social dels joves i de la infància . Sempre ha anat més enllà , i juntament amb els seus assoliments esportius ha fet que el lema Més que un club formi part indissoluble de la marca Barça . Vivim una etapa complexa , però la família Barça mai s ’ oblida de seguir fent costat als més desafavorits . És el nostre deure com a barcelonistes , i com a éssers humans . Sense els altres no som res . nerabilitat , tant a Catalunya com en tots els pobles del món sense excepció .
En aquesta nova etapa , i segons declaracions seves , l ’ objectiu de la Fundació és contribuir de manera tangible a construir una societat més justa , amb nous programes inspirats en experiències que demostrin l ’ impacte de les accions i amb objectius que es puguin mesurar , treballant amb entitats de diferents àmbits , petites i grans . Quin balanç fa de la temporada 2020 / 21 ? Fer balanç de la temporada 2020 / 21 és parlar de la pandèmia de la Co · vid-19 i de l ’ esforç que hem portat a terme des de la Fundació FC Bar · celona per continuar la nostra tas · ca en col·laboració amb centenars d ’ entitats on abordem diverses pro · blemàtiques i apostem per progra · mes en benefici dels infants i joves per promoure la diversitat , la pro · tecció i prevenció de la violència , la igualtat d ’ oportunitats i l ’ accés a l ’ educació , entre d ’ altres objectius . Tots aquests programes tenen el ferm propòsit d ’ avançar cap a la igualtat i la integració dels infants i els joves , a través de l ’ esport i l ’ edu · cació en valors .
Com enfortirem la relació de la Fundació amb altres actius del Club ?