Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 14

la Fundació FC Barcelona impulsa els seus programes perquè els in · fants i joves en situacions de vulne · rabilitat i en risc social puguin sortir del cercle de la pobresa i injustícia . A través de la nostra entitat hem de mostrar , més i millor , el paper transformador que té l ’ esport . I com a través dels nostres projectes po · dem prevenir la violència i la lluita contra l ’ exclusió social . Des del primer dia he entès els nostres projectes socials com una simbiosi entre el Club i la Fundació . Humilment crec que hem fet una molt bona feina .
El 15 de juny del 2003 es va convertir per primera vegada en president del FC Barcelona . Quina ha estat l ’ evolució de la Fundació FC Barcelona des dels seus inicis fins ara ? La Fundació s ’ ha adaptat als nous temps i la seva realitat . I així hem enfocat els nous programes . No obstant això , m ’ agradaria recordar