Framgang Nr. 2 2014 - Page 7

“ - KULTUR sikrar integrering Etter eitt år i Surnadal fann Sander og kona Sander van der Loo flytta til frå Nederland til Nordmøre og er ikkje i tvil om kva som er viktigast for å sikre integrering: Å delta i lokalt kulturliv. - Å lære språket betyr sjølvsagt mest når ein og syltetøy. Slikt lærer ein ikkje på norskkurs! Lonneke Zeijlemaker draumegarden i Valsøyf- kjem til eit nytt land, men for oss viste det seg På eit slikt møte er det også tid til å snakke jorden. Der har dei budd det siste året og driv at eit nesten like viktig handtak å støtte seg på med folk, og om det er noko eg lurar på med med sauer og oppdrett av gjetarhundar. var kulturen, seier Sander. skatteoppgjeret eller noko anna, så veit eg at I tillegg er Sander dirigent for korps og kor eg kan spørje nokon. Dette er så viktig, seier i både Halsa, Surnadal og Sunndal, og Både han og kona vart tidleg involverte i korps Lonneke er dyrlege med praksis spreidd i da dei kom til Surnadal, og slik vart dei først Halsa og Surnadal. kjent m