Framgang Nr. 2 2014 - Page 5

FØRSTEHJEMSLÅN FØRSTEHJEMSLÅN Er du under 34 år og vurderer å kjøpe bolig eller Er du under 34 år og vurderer å kjøpe bolig eller bygge hus? bygge hus? Vi i Surnadal Sparebank kan hjelpe deg med å sette opp den økonomiske planen du trenger for å få en god sette opp den Vi i Surnadal Sparebank kan hjelpe deg med å start i det nye huset ditt. planen du trenger for å få en god start i det nye økonomiske huset ditt. Hos oss får du: - Vår laveste boliglånsrente Hos oss får du: Gratis verdivurdering av kjøpt eller nybygd bolig - Notar er å - Vår laveste boliglånsrente finne i banken hver onsdag - Gratis verdivurdering av kjøpt eller nybygd bolig - Notar er å - Rådgivning og veiledning fra noen som kjenner deg finne i banken hver onsdag - App som girog veiledning over din økonomi døgnet rundt uten Rådgivning deg oversikt fra noen som kjenner deg tungvint innlogging - App som gir deg oversikt over din økonomi døgnet rundt uten tungvint innlogging Vi hjelper deg å ta gode valg. Send en sms med kodeord "Bankprat" til å ta gode valg. Send en sms med Vi hjelper deg 2242 så tar vi kontakt med deg. kodeord "Bankprat" til 2242 så tar vi kontakt med deg. Surnadal Sparebank, Tlf. 07166, post@bank.no Surnadal Sparebank, Tlf. 07166, post@bank.no UTPÅGANG / 2 / 2014 5