Framgang Nr. 2 2014 - Page 32

SJEKK Foto: Opplev Trollheimen NORDMØRE SUNNDAL KOMMUNE OG SURNADAL KOMMUNE: STRATEGISK SAMARBEID OM NÆRINGSUTVIKLING. Våre to kommuner ligger skulder ved skulder ved foten av Trollheimen og har mange felles muligheter og utfordringer. Disse skal vi jobbe med i årene framover gjennom et felles Utviklingsprogram 2014-2017. Næringslivet i våre to kommuner er solid representert i styret for utviklingsprogrammet og er toneangivende for alt vi foretar oss. Utviklingsprogrammet er finansiert av Møre og Romsdal Fylkeskommune, Kommunalog moderniseringsdepartementet og våre to kommuner. VISJON OG MÅL FOR UTVIKLINGSPROGRAMMET ER: SUNNDAL-SURNADAL – SAMMEN FOR EN DØGNÅPEN REGION I VEKST, SOM: • Tar varmt i mot • Fremmer skaperkraft • Henter ut synergier • Foredler mangfold Friske penger til bedriftstiltak SuSu-Programmets tiltaksmidler til bedriftsretta tiltak er nå søkbare etter at Programstyret har fastlagt retningslinjer for tildeling. Bedrifter i begge kommuner – enkeltvis eller i samarbeid – kan søke tilskudd til gode utviklingstiltak. Tiltak som gir sysselsettingseffekt og/eller bedrifter med en klar vekststrategi vil bli prioritert. Samlet ramme for tilskudd er på 2,2 mill kr per år. Se også www.suns.no De to kommunene eier utviklingsprogrammet i fellesskap. Sunndal Næringsselskap (SUNS) og Surnadal kommune si Plan- og utviklingsavdeling er i fellesskap ansvarlige for å gjennomføre tiltak innen områder som næringsutvikling, rekruttering, kompetanseheving, organisering av møteplasser, entreprenørskap og etableringsveiledning. SURNADAL KOMMUNE SUNNDAL KOMMUNE ■ Karin Helen Halle - Programleder ■ Ståle Refstie - Leder programstyret karin.halle@surnadal.kommune.no stale.refstie@sunndal.kommune.no lilly.gunn.nyheim@surnadal.kommune.no ■ Harald Bredesen harald.bredesen@surnadal.kommune.no ■ Anne Lise With Wullum anne.lise.wullum@surnadal.kommune.no VI SOM JOBBER MED UTVIKLINGSPROGRAMMET VIL GJERNE HØRE FRA DEG. HER ER VI: ■ Anne Saltrø Polden ■ Per Helge Malvik - Økonomiansvarlig per.helge@suns.no ■ Ninni Innvik ninni@suns.no ■ Mette Ormset mette@suns.no ■ Sigrun Rødset anne.polden@surnadal.kommune.no sigrun.rodset@sunndal.kommune.no ■ Råg Ranes ■ Anne Gulla Hagen raag.ranes@surnadal.kommune.no anne@suns.no www.sjekknordmore.no Amfi Kreativ AS Grafisk utforming: Amfi Kreativ AS ■ Lilly Gunn Nyheim - Nestle \