Framgang Nr. 2 2014 - Page 31

SURNADAL KUNSTFORENING Anne Marie Rognskog Elisabeth Krogh Reidar Østvik “Lauvfall er spesiell i og med at den annethvert år er juriert. Her kan kunstnere fra hele Møre og Romsdal sende inn sine bidrag til vurdering av en fagjury på tre personer.” Med godt over 30 års aktivitet bak seg, står Lauvfall er spesiell i og med at den annet- har profesjonelle fotografer og bildekunst- Surnadal Kunstforening støtt i kulturlivet i Sur- hvert år er juriert. Her kan kunstnere fra hele nere fortalt om bruk av forskjellige teknik- nadal. Er du interessert i kunst er du velkom- Møre og Romsdal sende inn sine bidrag ker. Medlemmer av foreninga møtes også men som medlem. til vurdering av en fagjury på tre personer. til medlemskvelder og turer av og til, med Det er viktig for foreninga at juryen skal ha besøk hos kunstnere og gallerier både i - Vi har absolutt plass til flere! slår lederen tyngde med erfarne, utdannede kunstnere bygda og andre steder. i kunstforeninga i Surnadal, Anne Marie som medlemmer. Den siste Lauvfall-juryen Rognskog, fast. Foreninga har for tida rundt ble leda av Jon Arne Mogstad. 90 medlemmer, med en god blanding av utøv- Anne Marie forteller at interessen for kunst i Surnadal ser ut til å være høy med flere ende kunstnere og kunstinteresserte som ikke Vårsøg-utstillinga er også et høydepunkt, kjøpere av utstilt kunst, særlig i yngre alders- nødvendigvis produserer noe sjøl. der mange store navn har vært inviterte. grupper. Galleri Finstuå i Kulturhuset, som Blant andre Håkon Gullvåg, Kjell Nupen og foreninga bruker til utstillingene sine, ligger - Vi er åpne for alle som er interesserte i kunst. Hans Normann Dahl har stilt ut sine verk like ved Vårsøg Hotells resepsjon og er til- Det er fort å tenke kun på bilder i forbindelse under denne utstillinga. gjengelig 24 timer i døgnet. Dette gir mange med kunst, men begrepet favner vidt med mulighet til å se arbeidene som stilles ut, og I høst skal laget også ha ei medlemsutstill- og film, så det fins noe for enhver smak, sier ing. Alle medlemmene i foreninga får invitas- Anne Marie. jon til å stille ut og foreninga håper mange ønsker å være med. Surnadal Kunstforening har fire faste utstillinger i året. Disse har navn henta fra Hans I tillegg til utstillinger kommer andre arrang- Hyldbakks dikt (Vintersyn, Vårsøg, Lauvfall og ement som faglige foredrag, for eksempel Haustlys). “ “ “ både keramikk, tekstil, skulptur, maleri, foto har kanskje ført til noe økning i salg også. Utover neste år er det noen ledige perioder i utstillingsplanen. - Ta kontakt om du vil søke om utstillingsplass i Surnadal, oppfordrer Anne Marie. UTPÅGANG / 2 / 2014 31