Framgang Nr. 2 2014 - Page 30

SUNNDAL KUNSTFORENING Sunndal Kunstlag arbeider for å fremme interessen for bildende kunst og kunsthåndverk. Vi støtter bildende kunst og kunsthåndverk i nærmiljøet gjennom å arrangere utstillinger, kurs og andre aktiviteter. Natasha Shyrose Med faste utstillinger gjennom året for både - Hun er en profesjonell kunstner fra Sunndal, medlemmer og gjestekunstnere, er aktivitets- og kurset vil ha innhold for både nybegynnere nivået i Sunndal Kunstlag høyt. og viderekommende, sier Berit. Hun understreker at kurset er åpent for påmelding for Laget er tilknytta Galleri Barbara i Sunndal alle så langt det er plasser tilgjengelig, og ikke Kulturhus og viser sine utstillinger der. De har bare for lagets medlemmer. fire faste utstillinger i året, hvor to er medlemsutstillinger. Den ene av disse inneholder Sunndal Kunstlag holder en stabil medlems- i tillegg en juleutstilling, med produkter fra masse rundt 80 medlemmer. Berit sier at laget kunsthåndverkere som har blitt inviterte til å har god plass til flere medlemmer, og siden stille ut. Åse Lyng det ikke er så mange unge medlem Y\