Framgang Nr. 2 2014 - Page 29

Å BYGGE GIR OSS DET HUSET VI VIL HA KIRSTI BJØRKMANN & OLE GEORG SKJEGGESTAD ØYE Ole Georg Skjeggestad Øye og Kirsti I november skal det 180 m² store huset stå Planer for et nytt sentrumsnært felt, Hagan Bjørkmann valgte å bygge hus i stedet for å ferdig, og familien gleder seg til å flytte inn. på Sande, er også under utarbeiding, med forslag om plass til 25 boliger fordelt på kjøpe. - Vi bygger huset med plan om at vi skal bli enkelttomter og kjedehus. - Vi har vært på utkikk etter hus å kjøpe i værende her, slår Ole Georg fast. Surnadal i et par år, sier paret. De fant ikke Håvard Stensønes, avdelingsleder for næring, - Vi ligger midt mellom fjord og fjell med flotte drømmehuset blant husene som kom opp for bygg og miljø i Surnadal kommune, forteller at muligheter for de som ønsker å bygge her, salg, og da nye tomter på Stormyra ble utlagt det har vært rift om tomter i nye felt i Surna- lokker arealplanlegger Berit Skjevling i Sunndal for salg, var de ikke i tvil om å bygge. dal, både på Stormyra, på Nordvik og i Nis- kommune. “ “ tutrøa. Han medgir at flere av de tomtene som - Det gir oss det huset vi vil ha, og kostnads- fortsatt er tilgjengelige kan være utfordrende å Begge kommunene holder nettsidene sine messig kommer vi ikke veldig langt over det vi bygge på og derfor mindre attraktive, men det oppdatert med informasjon om tilgjengelige ville gjort ved kjøp, sier de. Paret understreker jobbes med tilrettelegging av nye kommunale tomter. at de er heldige som har fått arktitekthjelp fra felt i hele kommunen. Ole Georgs far, noe som gjør totalkostnaden lavere, men de har også sørget for å få inn I Sunndal er det blant annet flere tilgjen- flere tilbud på byggeoppdraget. De anbefaler gelige tomter i et helt nytt felt i Ålvundfjorden. andre å gjøre det samme siden prisnivået varierte en god del mellom forskjellige selskap. Ole Georg er fra Surnadal og valgte å komme Vi bygger huset med plan om b at vi skal bli værende her” tilbake til bygda etter militærtjeneste og et års studier i Trondheim. Både han og Kirsti, som opprinnelig kommer fra Molde, stortrives i bygda, og er ikke i tvil om at Stormyra er det rette stedet for dem. - Det er mange unge familier med barn her. Dattera vår Victoria går i samme barnehage som noen av nabobarna, og vi ser at naboskapet her er kjempebra, sier Kirsti. Begge har hatt bare positive erfaringer med byggeprosjektet så langt. - Kommunen var veldig hjelpsom da vi kjøpte tomta, og i Surnadal Sparebank ble vi møtt med svært god service da vi søkte om lån, forteller de. UTPÅGANG / 2 / 2014 29