Framgang Nr. 2 2014 - Page 27

A ne Marthe Tjugum (25) frå Sunndalsøra. A strid Hyldbakk (26) frå Surnadal. Går lektorutdanning med nordisk og engelsk i Er utdanna bioingeniør, arbeider for tida i 80 % stilling ved Sintef og studerer til master- Trondheim. grad i molekylær medisin ved sida av jobben. - Kva skal til for at du flyttar heimatt når du er - Kva skal til for at du flyttar heimatt når du er ferdig med mastergraden? ferdig med utdanninga? - Eg er i ferd med å spesialisere meg innan fagfeltet mitt, og ønskjer å jobbe med det eg - Det viktigaste er at det finst eit jobbtilbod, er utdanna til. For at eg skal flytte heim igjen, trur eg at eg må finne ein relevant jobb, og det er ein avhengig av. For oss betyr det to per i dag finst det vel ikkje arbeid innan feltet mitt i Surnadal. jobbar, som nok er ei ekstra utfordring. I tillegg betyr kulturtilbod mykje for meg, men «heim» Eg jobbar no som ingeniør hos SINTEF og studerer til mastergrad attåt, eg veit at eg får for meg er jo Sunndalsøra, og der tykkjer eg fortsette her også etter at eg har mastergraden på plass. Da kan det hende eg kan rykke at kulturtilbodet allereie er svært bra. opp i ei forskarstilling, og det freistar. Etter fleire år i Trondheim har eg jo også vorte ganske etablert her, eg er med i koret Embla og set pris på å ha ei rolle i eit så ambisiøst kor. Eg trivst veldig godt i Trondheim og vi er temmeleg etablerte her med ein to-åring i barne- Men når det er sagt så tykkjer eg kulturlivet er kjøle bra i Surnadal også. Eg utelukkar ikkje hage. Det er muleg at vi blir her nokre år enda, at eg flyttar tilbake ein gong i framtida for det er mykje som er bra med Surnadal – der men eg er veldig glad i Sunndal og på lengre har eg mesteparten av familien min, mange gode venner og eg tykkjer rett og slett det er sikt ser eg nok for meg at eg kjem tilbake. veldig fint der. Dersom dei riktige jobbane skulle vera der Ei eventuell tilbakeflytting ligg likevel fleire år framover i tid, og eg trur nok det er tilgang til så trur eg nok ikkje eg er så vanskeleg å be. arbeid innan faget mitt som kjem til å vege tyngst dersom flytting blir aktuelt. Men det avheng sjølvsagt av ein ting til - at kjæresten har lyst til å gjere sunndaling av seg også! UTPÅGANG / 2 / 2014 27