Framgang Nr. 2 2014 - Page 26

UNGE UTFLYTTARAR - KVA SKAL TIL FOR AT DU FLYTTAR HEIM? - Det er vel berre så vidt eg hadde dratt frå kanskje bli snakk om berre eitt stort gardsbruk bygda om eg ikkje hadde måtta, ler Sondre, i ei bygd som Surnadal. Tenk på kor mange og legg ikkje skjul på at han er bygdepatriot. arbeidsplassar som går tapt da, og kva skjer Han har prøvd bylivet både da han for mange dersom den eine gardbrukaren går lei og legg år sidan budde i Oslo eit år saman med ned? Da gror det att overalt, og med det for- familien, og som student i Trondheim, der han svinn det vi har av turisme også. Noreg er jo for tida tek ein bachelorgrad i geografi. Men så fint med at jorda har vore driven overalt slik det urbane livet har på ingen måte slått an hos at vi har vegar som går alle stader og vi kan den unge surndalingen. sjå den fine naturen på alle små plassar lengst inn i fjordane. Det er uvanleg, og rett og slett - By er drygt, seier han, og fortel at han er fantastisk, seier Sondre engasjert. mykje heime i Surnadal både på helg og i løpet av veka. Sondre er bestemt på at han skal tilbake til bygdelivet når studietida er ferdig, enten Ein del av fartinga kjem av at han har fleire til heimbygda eller til familien sitt småbruk i politiske verv i Senterungdommen og Senter- Tingvoll. Han meiner at bygda gir han meir partiet både lokalt og på fylkesnivå, og han sit enn byen, og trekkjer ivrig fram alle fordelane dessutan i Ungdomsrådet i Surnadal. ved å bu i bygda: - Det tek ein del tid, og gjer kanskje at eg brukar litt mindre tid på studiar enn det eg - BYGDA GIR MEG MEIR - Her kjem eg meg til både butikkar, post og pol på nokre minutt, i Trondheim må eg ta skulle gjort, men det er kjøle gøitt, seier den bussen og fort rekne med ein halvtimes reise unge politikaren. for somme tilbod. Fritidstilbodet er også eks- hans fremmer, og han ytrar seg gjerne på Twitter også. - Eg prøver å passe på at det eg legg ut er litt vettugt, seier han. Gjennom Twitter har han nådd fleire store namn i norsk politikk, og fortel at han sette Mette Hanekamhaug på plass via twitterkontoen i samband med eit innlegg om kommunesamanslåing. - Ho vart still, ler Sondre. Han har gjort seg opp mange tankar om bygderelaterte politiske tema som har vore SONDRE “ “ Det er tydeleg at Sondre brenn for det partiet ORMSET Sondre Ormset (20) er ikkje i tvil, han har tenkt seg heim til Nordmøre igjen når studietida er over. Bygdepatrioten har lite til overs for byen. tremt bra her, skryt han, og som døme ramsar opp dei mange idrettstilboda, samt terreng for turgåing, fiske og jakt. Han meiner det er vanskeleg å ikkje finne noko å halde på med i Surnadal. Han trur at det er summen av det bygda har å by på som avgjer om unge som har reist ut kjem tilbake igjen. - Jobb er sjølvsagt viktigast, for det kan ein ikkje greie seg utan. Men at det er gode barnehage- og skuletilbod, høve til å finne seg plass å bu og fritidsaktivitetar for folk i alle aldrar er også viktig. framme i løpet av året, som samanslåing av Sondre legg også vekt på tryggleiken i å ha eit kommunar og landbruksoppgjeret. nettverk rundt seg, og det meiner han Surnadal og andre bygder kan gi «heimflyttarane»: - Måten regjeringa tenkjer på er absolutt ein trussel for bygdesamfunna. Dersom ein - Her kjenner eg naboen, og eg er trygg på at skal drive så stort som dei ønskjer, kan det eg kan lite på folk. Det set eg pris på. 26