Framgang Nr. 2 2014 - Page 25

Foto: ©Yngvild Sæter Grafisk utforming: Amfi Kreativ AS Nysgjerrig? LEVA I SURNADAL ER Å: R JOBBE I OG FOÅ: ER SURNADAL KOMMUNE ✓ Leva ved å satse og våge! ✓ Leva i og møte mangfald! ✓ Leva ved å leike og fylle hjartet med kultur! ✓ Leva med rom for å skape av draumar! ✓ Leva aktivt ved foten av ✓ Jobbe i ei stilling til å leve av ✓ Jobbe tverrfagleg for framtida ✓ Jobbe og utvikle deg saman med andre ✓Jobbe for god livskvalitet for store og små EIT UTVAL AV UTLYSTE OG BESETTE 100% STILLINGAR SISTE HALVÅR: Rehabiliteringskoordinator: Konsulent: Sjukepleiarar: Leiarstilling oversjukepleiar: Hjelpepleiarar: Fagstilling barnevern: Lærarar: Barnehagelærarar: Miljøterapeutar: NAV Surnadal, ruskontakt: Fagarbeidar, Pleie og omsorg: 1 1 8 1 3 2 2 4 6 1 1 Trollheimen! ✓ LEVA SLIK BERRE DU KAN… PS! Vi har full barnehagedekning Vi rekrutterer gjennom heile året. Følg med på våre heimesider og Facebook-sider! www.surnadal.kommune.no www.facebook.com/surnadalkommune UTPÅGANG / 2 / 2014 25