Framgang Nr. 1 2014 - Page 7

JO INGE NES MELLOM “FJORD OG FJELL” Jo Inge Nes (41 år) er distriktsmusiker i Møremusikerne med slagverk som hovedinstrument. Han vokste opp i Stangvika, men har bodd like lenge på Sunndalsøra. Tre av ungdomsskole-elevene som var med i - Jeg tenkte bare å være her i ett år og så «At Present» lever fortsatt av musikken; Trygve fortsette på jazzlinja på konservatoriet i Trond- Brøske, Jostein Ansnes og Jo Inge selv: heim. Men der bomma jeg. Oppveksten var prega av fotball og – mer og De fem i «At Present» holdt sammen til de dro Øra Kafe til å bli en kulturell og sosial innertier: mer – musikk. hver sin veg etter videregående: - Jeg har vanskelig for å si «nei» når jeg blir «Bøgdagutan» var det første bandet for Jo Inge - Vi tok musikken alvorlig i «At Present». spurt. Og frivillig innsats må til for å skape gode og flere av hans jevnaldrende på barneskolen. Øvingene var veldig strukturerte og målretta – lokalsamfunn, så da må vi alle bidra litt. Om musikerne bare var 8-9 år, var repertoaret ja, faktisk mer målretta enn det meste av det voksent: «Bøgdagutan» framførte Jakob jeg har vært med på siden. - Dessuten var det mange andre dyktige musikere blant våre jevnaldrige; som Tone Søy- Kontakten med heimbygda blir regelmessig set (Døving) og Hans Christian Frønes, forteller pleia fra hytta i Stangvika. Fritida ellers blir Jo Inge. tilbrakt med å følge opp neste slektsledd, til litt politisk arbeid og en vesentlig innsats for å få Sande-tekster. Etter å ha gått i «utakt» gjennom et par-tre Selv om tekstene til Jakob Sande var kraftig år på videregående, søkte Jo Inge på den kost, var kanskje ikke band-navnet skrem- nyoppretta stillinga som distriktsmusiker på mende nok. Så da puddelrocken kom til Sunndalsøra – og fikk den. Stangvika på 1980-tallet, ble Jo Inge med i «Piraya». Som distriktsmusiker har Jo Inge hele Det store gjennombruddet kom likevel med «At fylket som arbeidsområde, både som Present». Gruppa streifa innom flere sjangre, utøvende musiker og inspirator for andre men bevegde seg ofte i gråsonen mellom gjennom kurs og seminarer. jazz og rock – og alltid med egenkomponert musikk. UTPÅGANG / 1 / 2014 7