Framgang Nr. 1 2014 - Page 5

BILL. MRK. «KONTAKTSØKANDE» Før kjente dei gjerne både kommunen og nokon som budde der. Men no kjenner mange innflyttarar berre til Mr. Google før dei kjem flyttande. Det held ikkje for kommunane på indre Nordmøre. Surnadal kommune er av dei som tykkjer google-søka blir for tilfeldig når ein skal etablere seg på ein ukjent plass. Anne Saltrø Polden har difor fått eit særskild ansvar for å ta skikkeleg imot folk som har flytta langt «heimafrå»: - Bygdekommunane er ikkje vande med at folk busett seg utan å ha nokon form for lokal forankring, som til dømes gjennom slekt eller vener. Og vi som bur her ser kanskje ikkje kor nødvendig det er å ha slik kunnskap for å fungere i lokalsamfunna. Difor må vi legge meir vekt på å vere gode vertskap for innflyttarar. For det er ingen veg utanom: Fødselstala går ned, medan det blir nesten dobbelt så mange pensjonistar i løpet av dei neste tredve åra. Det hjelper ikkje om alle med berre ein skvett - Nettsida er spesielt nyttig for dei som er ute surnadalsblod i årene flyttar «heim»: Surnadal etter «jobb nr. 2». Men sjekknordmore.no skal kommune treng enno fleire for å halde hjula i uansett vere ein internettportal for alle som gang. Og med den aukande eldrebølga, vil hjula vurderer å flytte til indre Nordmøre, fortel spinne enno fortare i framtida. Så da må ein prosjektleiar Anne Lise With Wullum. berre prøve å kapre dei ein får tak i; anten dei kjem frå Hadeland, Nordland eller Nederland. Forutan jobbsøking, finn du nytt frå næringsliv Så flyttar først nokon til ein av kommunane på og forskjellige lenkjer som freistar til å sjekke ut indre Nordmøre, er førsteinntrykket viktig for å meir om Nordmøre. få dei til å bli der: - Eg er difor ein samtalepartner for mulege inn - Kommunane har gjerne avvikla nokre stunt for - flyttarar som veit lite om Surnadal. Det kan gå å skape interesse om seg. Med sjekknordmore. på bustad, barnehagetilbod – eller kvar det er no håpar vi å bygge opp ein internettportal muleg for ektefellen å finne seg arbeid. Så da som fører til at vi kan arbeide meir systematisk held det ikkje berre å ha kunnskap om eigen og målretta med dette framover. Og det må vi ()