Framgang Nr. 1 2014 - Page 30

FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET Ungfuru i vårsol med fjellet Knyken i bakgrunnen, furuskogen er grunnlaget for vår drift. Solem Sag as har siden 1987 spesialisert seg på å levere alle dimensjoner til laftenæringa i Norge basert på den storvokste nordmørsfurua i tillegg til den tettvokste furua fra skogene i Trøndelag. Våre leveranser går til alt fra tradisjonell byggeskikk som laft og restaurering, skipsmaterialer, moderne arkitektur med behov for spesielle kvaliteter og dimensjoner til leveranser innen offshoremarkedet. -vi tar jobben og hele ansvaret! Industriveien 7, N-6600 Sunndalsøra, tlf: 71 69 06 60, post@bygg-service.no Tlf. 71 65 91 61 • post@solemsag.no • www.solemsag.no Snakk YY