Framgang Nr. 1 2014 - Page 20

KJÆRLEIKENS FERJEREISER Ein var i sjokk og to hadde brote kragebeinet. Kristian vart att med dei skadde medan andre kjørte etter hjelp. Og etter det vart det Kristian og Eva. Kjærleiken til folkehøgskulen var så sterk at han måtte ta nokre rundar med Eva før han braut opp som rektor på Vefsn. Men takka vera Fjord1 har han tatt opp igjen forholdet til folkehøgskulen. Og no fartar dei med kvennaferja begge to; for Eva og Kristian Lund Silseth kunne flytte inn i eiga hytte på Kvanne for tre år sia. og dei bråbremsa og storma nedover ura. Det ledig og Kristian vart dagpendlar. Det treng han såg dramatisk ut, men kunne gått langt verre. for så vidt ikkje vera, og er det heller ikkje når Ein var i sjokk og to hadde brote kragebeinet. ruteheftet til Fjord1 ikkje er koordinert bra nok Kristian vart att med dei skadde medan andre med skulekvardagen på Skeidstun. kjørte etter hjelp. Og etter det vart det Kristian og Eva. For i dag har dei hytta på Kvanne med panoramautsikt mot ferjesambandet. Ein Knappe tjue år seinare vel familien på fem å kjempefin – og perfekt – plass, meiner Eva: flytte frå Mosjøen da Eva hadde fått seg arbeid - Det er lettvint å kome hit med å ta buss, som personalsjef på Hydro Sunndal. Eit anna sia hytta ligg så nære ferjelegget. Avstanden moment for flytting var at barna kunne ta del i heimafrå er heller ikkje stor, verken med bil eller kulturskuletilbodet i Sunndal. Og momentet mot om ein vil sykle. var Kristians avskjed med folkehøgskulen. Alle fem i familien Lund Silseth har dykkarApropos kulturtilbodet i Sunndal: sertifikat og har utforska dei nære sjøområda - Kort tid etter at eg kom til Sunndal ringte det under vatn – og over vatn med kajakk. Men vi skrur tida enno lengre attover i tida: til ein eg aldri hadde tala med. Han sa at eg var Og på land besøker dei gjerne venner i 1982. Kristian Lund og Eva Silseth gjekk begge sett opp på å bere høgtalarar på ein konsert Stangvika: på Torshus Folkehøgskole, som to av mange. den komande fredagen. Det tykte eg var ein - Stangvika er eit aktivt lokalsamfunn med eit Men etter ein hausttur i Trollheimen vart dei to – kjempefin måte å ta imot og integrere folk på. grendalag som får til mykje. Og Stangvik- saman, og det på dramatisk vis: For Eva hadde Det same gjeld også «Lady Arbuthnott», der festivalen er berre heilt fantastisk, så dit skal vi ein liten Fiat Uno og vart hyra inn som sjåfør da eg vart involvert frå første oppsetting etter at vi også i år! idrettsklassen til Kristian skulle på tur. På tur kom til Sunndalen, fortel Kristian. heim, halsande etter ein lærar som tråkka vel hardt på gassen, punkterte plutseleg bilen til Og det ordna seg også med det «rette» Eva, bilen for ut av vegen og gjekk rundt gong arbeidet etter ei stund: Nokre år etter flyttinga på gong nedover ura. Kristian kom i bilen etter vart rektorstillinga på Nordmøre Folkehøgskule 20