Framgang Nr. 1 2014 - Page 2

UTPÅGANG Ansvarlig utgiver: Amfi Kreativ Utpågang distribueres til alle husstander i kommunene Sunndal og Surnadal. Opplag: 7.500 Har du tips til redaksjonelle artikler, eller vil annonsere i neste utgave – vennligst kontakt: annonse@amfikreativ.no INDRE NORDMØRE LIGGER MIDT I MULIGHETENE! Og de vil Sunndal og Surnadal gripe. Derfor regionen, og kommunene samarbeider om har næringslivet og kommunene gått sammen kompetanseoppbygging og arbeidsoppgaver. for å se hva vi kan få til i fellesskap. Vi er bare i startfasen ennå, men dette ser Vi vil samarbeide om rekruttering, lovende ut! kompetanse utvikling, om å skape bolyst og blilyst, slik at hele Indre Nordmøre vil bli Vi håper også at dette magasinet, produsert en enda mer attraktiv region både å bo i og av Amfi Kreativ, viser noe av det som gjør flytte til. Sunndal og Surnadal til attraktive kommuner – både for oss som bor her og for de som har Næringslivet arbeider nå med felles framstøt lyst å flytte hit! for å erobre markeder utenfor Ståle Refstie Foto forside: Nina Ruud Mons Otnes ORDFØRER I SUNNDAL KOMMUNE ORDFØRER I SURNADAL KOMMUNE www.sunndal.kommune.no www.surnadal.kommune.no Fra Flåveggen (Foto: Robert Ulfsnes) Flåveggen er en utrolig fin plass som også er bolta. Mange, som Ingrid Innerdal på bildet, kombinerer derfor klatring med å nyte en grandios utsikt over Sunndalsfjorden. Bildet er tatt med mobiltelefon høsten 2013. 2