Framgang Nr. 1 2014 - Page 18

- Du må sjå kvar du er. Det er ikkje muleg å drive på same viset her som på dei større gardane nedi dalbotnen. Difor må vi ta tak i dei mulegheitene vi ser og utnytte dei på beste måte. ein kraftig fysikk, ulla har spennande fargenyan- Fin er skinnfellene frå sauane også, så skinna sar og så er den føre var: tek dei att etter slakting og sel vidare: - Dei held seg på trygg avstand om det kjem - Vi fekk først garva 6-7 skinn som vi selde. Og nokon dei ikkje har sett før, fortel Per Åke. dei gjekk radig unna, så difor tok vi att 40 skinn siste gongen. Og no er også alle dei selt. Om det er det som har gjort at ingen er tatt av rovdyr, eller om det berre skal tilskrivast flaks, Det er ikkje mykje å få att for ulla når dei leverer er ikkje godt å seie. Men så langt har ingen gått sauane. Men Torill og Per Åke har også gjort Det er no sju år sia Torill Gjeldnes, Per Åke tapt, sjølv om dei har sett spor etter både jerv ein vri der og sendt ulla til Selbu Spinneri og får Jakobsson og eldstedotter Ylva Synnøve flytta og gaupe heilt ned til garden. ubehandla hesper tilbake: heim til kanskje den flottaste tomta i heile - Dyra kan vere ute heile tida og da er det ekkelt - Garnet blir dyrt når vi skal gjera det på denne Surnadal kommune; frå Hjellnes er det utsyn å vite at spesielt gaupa er her så ofte. måten, så det blir mest for artigheit. Men nokon ned mot Todalen og langt inni Trollheimen. No har interesse for å bruke dette garnet også, så tel familien fem, Nils Erik og Lars Ailo har kome Sjølv om den robuste spelsauen er heimikring til, og utafor våningshuset svermar det av liv. på vinterstid, er dei rimeleg friluftsinteresserte vi får selt det. på sommarstid og har mellom anna erobra båe Det skjer rett nok mest om sommaren, men Gardsdrifta og skogen er det Per Åke som toppane på Nordviksula. syslar mest med, i tillegg til å ta snekkaropp- med den milde vinteren har også ei og anna bie drag. Torill er lærar på todalsskulen. Men kvifor tatt ein kikk utafor kuben og spekulert på om Sauane er nøysame og går laus på det meste. valde dei å bytte ut bylivet i Tromsø med ein det er noko feil med den bi(e)ologiske klokka si. No skal dei også bidra til at seterstølen til gard langt oppi dalsida ovafor Todalsfjorden. No driv ikkje Torill og Per Åke stort med bier, garden skal «attvinnast». Buskas og småtre har - Tidspunktet var kanskje litt tilfeldig, men vi men dei vil gjerne prøve det ut: ete seg innover mot seterhusa, men angrepet budde i ei lita kjellarleilegheit i Tromsø da vi fekk - Vi har starta litt i det små, og så får vi sjå om skal no parerast med hjelp frå både tobeinte og Ylva Synnøve. Eg har alltid sagt at eg ville bu det har noko for seg. firbeinte: høgt og landleg, for det var eg vant til frå heime. - Vi skal hogge ned skog og kratt først, og så Så da er det vel ingenting som matchar dei Dei har også hatt