Framgang Nr. 1 2014 - Page 13

ELLE mELLE. Foto Kristin Støylen www.grytnes.as UNG OG MED muligheter! Kjøpesenterbransjen er ung og det meste er ennå ikke oppdaga – derfor er dette mulighetenes bransje! www.grytnes.as www.amfi.no UTPÅGANG / 1 / 2014 13