Framgang Nr. 1 2014 - Page 12

FAHLEBUA - GIR NOE TILBAKE TIL BYGDA Et par mil oppover Sunndalen ligger det en koselig liten bu ved riksveien, hvor man kan kjøpe ferske egg, poteter og vårruller tjuefire timer i døgnet, sju dager i uka. Alt salg baserer seg på ærlighet og selvbetjening, og Fahlebua er fort blitt et kjærkomment tilbud, både for lokale kunder og folk på gjennomreise. Det hele begynte for to og et halvt år siden, firmaet hele tiden hadde vært å tilføre bygda siden har det gått greit, utdyper Marit. med at Marit Hoem Fahle kom flyttende til noe, følte de to gründerne at det skulle vært et Selv om det er mange i bygda som setter pris gården Fahle. Da sto det en gammel garasje utsalgssted langs riksveien også. Så da Anne på at det er mulig å få kjøpt både egg og nede ved avkjørselen fra riksveien. Garasjen så at det skjedde ting rundt Fahlebua, var hun poteter lokalt, er det hyttefolket som merkes sang på siste verset, og for at Marit skulle ha lynsnart frampå og fikk en avtale om å selge best på omsetninga, forteller damene. sitt eget prosjekt på gården, bestemte hun og egg fra bua. Siden er også Navaporn Papims - Det er fredag og søndag ettermiddag at vi ektemann Fredrik seg for å lage en liten bod hjemmelagde vårruller kommet til som et tilbud kanskje må bekymre oss litt for om det er nok som de kunne selge poteter fra. Fram til da for kundene. egg der, smiler Anne, og legger til at det er hadde Fredrik på finværsdager solgt poteter fra All handel i Fahlebua baserer seg på ærlighet ekstra stas å høre at folk kjører fra Øra for å en melkerampe like ved, men ved å pusse opp og selvbetjening. At dette faktisk er mulig i det kjøpe egg hos dem på Fahle. den gamle gamle garasjen, satset paret litt nytt. tjueførste århundre, virker både utrolig og - Vi startet jo Tuppen og Lillemor for å skape - Det var en mulighet for å skape mersalg, eksotisk på den som er vant til mer urbane arbeidsplasser i bygda. Vi var leie av å sitte i samtidig som det ga meg en mulighet til å bli strøk, men kvinnene bak bua kan melde om lite bil til og fra jobb hver dag og ville være med å mer involvert i gårdsdrifta, forklarer Marit. svinn. bidra til at bygda vår ikke dør ut, sier hun. Og - Tatt i betraktning at det er et døgnåpent tilbud med Fahlebua har de fire damene vært med å Samtidig hadde gründerne Anne Melkild og som er helt ubemannet, er det lite svinn, sier vitalisere bygda og skape et nytt tilbud langs Ingeborg Tafjord lurt på hvordan de kunne få til Anne. riksveien. For både fastboende og dem på et eget utsalg for eggene sine i bygda. Tuppen - Vi hadde noe før jul, da var det slik at vi måtte gjennomreise. & Lillemors egg var allerede å få kjøpt andre vurdere hva vi skulle gjøre dersom det fortsatte steder, men siden tanken med etableringen av slik, men Fredrik hengte opp noen advarsler, og Tekst og foto: Eva Gikling 12