Framgang Nr. 1 2014 - Page 11

Vi treng førskulelærarar, lærarar og framtidige leiarar som elskar å arbeide med og for barn og unge. Sjekk Sommarvikariat: Prøvesmak! Vi treng vikarar innan alle fagområde og einingar i juli og/eller august. Behova endrar seg raskt - ein kommune er i konstant endring, så følg med! Vi fekk Arbeidsmiljøprisen i Møre og Romsdal i 2013! Sjekk Aktiv ved foten av Trollheimen Sjekk oppvekst: Surnadal skal bli ein enda betre kommune å bu i. Difor satsar vi på kompetanse, Sjekk Helse og omsorg: kvalitet og fornying! Utfordrande og utviklande for deg som vil gjera ein innsats innan psykiatri, rusbehandling og helsearbeid. • Sjekk nyheiter og informasjon frå Surnadal kommune: Følg oss på Facebook! • Sjekk ledige stillingar i kommunen: Ta kontakt med personaleininga vår! • Sjekk ledige jobbar i næringslivet: Få bedriftsoversikt og følg med på stillingsfeed via jobbportalen Sjekk Nordmøre! • Sjekk deg inn: Registrer CV på Sjekk Nordmøre slik at vi kan tipse deg om jobb! www.surnadal.kommune.no www.facebook.com/surnadalkommune www.sjekknordmore.no UTPÅGANG / 1 / 2014 11