Framgang Nr. 1 2014 - Page 10

Karin Helen Halle, Anne Lise With Wullum og Anne Saltrø Polden, alle frå Surnadal kommune, er engasjerte i å utvikle samarbeid over kommunegrensene. UTFYLLER KVARANDRE - Kjøle spennande! Samarbeidet mellom I Sunndal finn du ein sterk industrikultur der dei sunndalssida og strekninga Nordvik-Stangvika Sunndal og Surnadal gjer både næringslivet og har ein framoverlent måte å tenkje på, medan på surnadalssida. Denne tendensen kan sikkert heile regionen meir slagkraftig! Surnadal har ein meir variert næringsstruktur vise seg å bli sterkare når kommunane vil få Kommunalsjef Karin Helen Halle i Surnadal som fører til at dei kan bidra med sine døgnopen forbindelse ein gong i framtida. er begeistra for den tettare kontakten mellom perspektiv. Og når du blandar desse ulike - Samarbeidet har i alle fall vore kjøle givande kommunane på kvar side av Todalsfjorden. Og impulsane, blir det spennande! fram til no. Kvart møte har vore konstruktivt og ho er ikkje åleine om det: Næringsliv, fylkes- Kommunane slit med dei same problema resultert i enda meir entusiasme og stå-på-vilje kommune og departement har også klappa det som landkommunar generelt: vanskeleg å få for å få mest muleg ut av dette samarbeidet lokale initiativet venleg på skuldra. tak i kompetent arbeidskraft, få gründerar og – både for desse to kommunane og for heile Og kommunalsjefen meiner det var på tide å sjå ny- etableringar. Og nedgang i folketalet.… Indre Nordmøre som region, konkluderer Karin over kommunegrensa: eller: slik er det ikkje lenger. Surnadal hadde Helen Halle. - Sunndal og Surnadal utfyller kvarandre, t.d. ei netto innflytting på 34 personar i fjor. mellom anna av di dei er ganske jamstore og Og det interessante, i denne samanhengen, kan legge like store ressursar i eit slikt sam- er at vekstområda i båe kommunane er der arbeid. dei kjem nærast kvarandre: Ålvundfjorden på 1 +1 = 3 Kommunane og næringslivet i Sunndal og Surnadal Dei to kommunane skal også samarbeide om har i løpet av det siste året gått inn eit samarbeid som kompetanseutviklande tiltak som igjen skal føre til m.a. skal betre rekruttering av kompetent arbeids- betre tenester for innbyggarane. kraft. Viktigast av alt er å få vist kor triveleg det er å bu på Det kan også gjerast ved å sette i verk tiltak som Indre Nordmøre – og har du først flytta hit, finn du utviklar kompetanse lokalt. også ut at du vil bli her! Næringslivet i dei to kommunane skal også sam- Gå inn på www.sjekknordmore.no og les kvifor kommunane på Indre Nordmøre kan vere det beste alternativet for deg. arbeide for å stå sterkare i konkurranse om oppdrag utanfor regionen. 10