Fotomag 6/2021 - Page 14

AKTUELT

Fotofestival

| Oslo Negativ til 24 . oktober
Den 1 . oktober åpnet Oslo Negativ dørene til det som i første omgang er en tre ukers fotofestival i lokalene til det gamle biblioteket , tidligere Deichmans . Blir det mer ?
Bak prosjektet står Stiftelsen Se og investoren og fotografisamleren Harald Møller . Det er Møller som gjennom sitt eiendomsselskap har kjøpt bygningen som huset gamle Deichmanske bibliotek . Han eier en av Norges største samlinger fotografi , og har vært en pasjonert fotografisamler i mange år .
Utstilling
Oslo Negativ var på mange måter en prøveklut for å lodde interessen for en møteplass for fotografi og fotografer i Oslo . Man kan trygt si at mønstringen var vellykket . I et sceneintervju med Jen
Lee Koss , Nina Sørlie i Oslo Negativ og Signy Fardal i Bellona , mer enn antydet Møller at han vil følge opp denne prøvekluten med konkrete planer .
Åpningsdagen 1 . oktober
Programmet åpningsdagen var like tettpakket som hovedsalen da Oslo Negativ åpnet . Høydepunktet denne dagen var likevel for flere enn Fotomags utskremte møtet med Nick Brandt , og hans medrivende bilder av dyr og mennesker på kanten av tilværelsen .
De besøkende kunne oppleve hundrevis av fotografier fra mer enn ett dusin gallerier , foredrag , sceneintervjuer og workshops .
Vi fikk innsiktsfulle bidrag fra NTB og Nasjonalbiblioteket om den fotografiske kulturarven , som nå skal digitaliseres ( millioner av bilder ) og gjøres tilgjengelig for publikum . Vi fikk se historiske bilder og dagsaktuelle utstillinger med talenter og etablerte fotokunstnere .
Vi for vår del er ikke i tvil om at Oslo er overmodent for et permanent tilbud med fotoutstillinger og aktiviteter med fotografi . Fotomag vil følge med og melde om hva som skjer videre .
OKTOBER Nr . 6 - 2021
14