Fotomag 1/2018 | Page 2

Tynget av konvensjoner Noe gikk galt i overgangen fra film og fotokjemi til digital fotografering. I hvertfall i fotobransjen. Mange så de nye mulighetene som åpenbar seg, men noen var også engstelige for at «dette digitale» skulle spenne bena under det fotografi tradisjonelt handlet om: film, fremkalling og kopier. Men både blant fotografer, i fotohandelen og blant produsentene ga digitalkameraer støtet til et langt tiår med innovasjon. Men innovasjonen stoppet opp ved apparatene. Med få gode unntak ble den tradisjonelle fotobransjen tatt på sengen da Apple introduserte den første iPhone. 9. januar 2007 står derfor som et veiskille i fotografiets historie. For det var mobilkameraene som hentet de store gevinstene ved digital foto. Og det var jo ikke på grunn av overbevisende bildekva- litet. Nøkkelen lå i at både mobilfotografer og - produsen- ter forstod digitalteknologien, og tok potensialet på alvor. Det gjorde ikke den tradisjonelle kameraindustrien. Med mobilkameraet begynte «alle» å fotografere. Nyere undersøkelser viser at i vår del av verden er det nesten ingen som ikke fotograferer. Men bare rundt 10 % fore- trekker tradisjonelle kameraer. Dagens fotografer vil vise bildene sine, kommunisere med dem, og dele med andre. Både stillbilder og levende bilder. Å fotografere for å gjemme bildene i en skoeske, et album eller enda verre, i en negativmappe, har ingen hensikt. Slett ikke alle bilder deles eller tas vare på. Men de som er viktigst for oss, de lever hardt og intenst i den digitale verden, tilgjengelig for alle. Det skjønte ikke den tradisjonelle fotobransjen. Toget forlot perrongen med mobilene på plass. Men det kom- mer nye tog. Det er fremdeles mulig å gjøre «ordentlig fotografi» klar for den digitale verden. Fotografene har allerede hoppet på, det er bransjen som sitter på gjerdet. Nr. 1 – 2018  Toralf Sandåker Ansvarlig redaktør i Fotomag med mangeårig erfaring fra fagpresse og teknologivirk- somheter. Vokste opp i mørke- rom og har alltid fotografert, men har ennå ikke tatt sitt beste bilde. Forfatter av boken «Se med kamera», utgittt av Bokstav og Bilde forlag 2013. Tom R Mehlum Fotograf og skribent i Foto- mag. Markedsfører på digitale plattformer og sosiale medier. Tom er også partner i utgiver- selskapet Exciter AS. Henrik Sandåker Tangen Skribent i Fotomag med mobil- og actionfotografi som spesiale. Henrik tar gjerne med mobilen eller kameraet gatelangs og foretrekker sorthvittbilder til sine person- lige prosjekter. Han er en ekte teknofrik og har svart belte i Flight Simulator.