Formulari inscripció "Els compositors entren a l'aula" Formulari Els compositors entren a l'aula

FORMULARI D ’ INSCRIPCIÓ
ELS COMPOSITORS ENTREN A L ’ AULA 2021 - 2022
Nom de l ’ escola
Població
Nom del / la mestre / a
Mail de contacte del / la mestre / a
Telèfon de contacte del / la mestre / a
Telèfon de contacte de l ’ escola Per què vols apuntar-te a aquest projecte ? Quants anys fa que ets mestre / a de música en aquest centre ? Com has conegut el projecte ? ( marca la casella )
Pel llibret de programació escolar de L ’ Auditori A través de l ’ Institut de Ciències de l ’ Educació de la UAB Boca – orella ( me n ’ han parlat ) Altres :