Folder MCEAH - Page 34

Struktura / Kontakt

Dyrektor Międzynarodowego Centrum

Edukacji o Auschwitz i Holokauście

Andrzej Kacorzyk

ul. Więźniów Oświęcimia 20

32-603 Oświęcim

tel. +48 33 844 8189

andrzej.kacorzyk@auschwitz.org

www.auschwitz.org

Informacja o zwiedzaniu

tel. +48 33 844 8100, 33 844 80 99

Numery czynne od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00-15.00

visit.auschwitz.org

reservation.office@auschwitz.org

Adelina Hetnar-Michaldo

Projekty Edukacyjne

tel. +48 33 844 8062

adelina.michaldo@auschwitz.org

Zuzanna Janusik

Wystawiennictwo

tel. +48 33 844 8091

zuzanna.janusik@auschwitz.org

Agnieszka Juskowiak-Sawicka

E-learning

tel. +48 33 844 8068

agnieszka.juskowiak@auschwitz.org

Katarzyna Marcak

Biuro Wolontariatu

tel. +48 33 844 8149

wolontariat@auschwitz.org

Tomasz Michaldo

Metodyka Oprowadzania

tel. +48 33 844 8074

tomasz.michaldo@auschwitz.org

Agnieszka Osiecka

Obsługa Odwiedzających

tel. +48 33 844 8101

agnieszka.osiecka@auschwitz.org

Robert Płaczek

Biblioteka

Zespół zadaniowy ds. Nowej Wystawy Polskiej

Koordynator Projektu

tel. +48 33 844 8060

robert.placzek@auschwitz.org

|34|