Folder MCEAH - Page 28

Osoby zainteresowane odbyciem wolontariatu lub praktyk studenckich proszone są o kontakt mailowy: wolontariat@auschwitz.org

Muzeum po zakończeniu praktyki potwierdza jej odbycie poprzez wpis

w dzienniku praktyk lub wystawienie odrębnego zaświadczenia zawierającego opinię o przebiegu praktyki.

Ponadto praktykanci i wolontariusze mają możliwość uczestnictwa w konferencjach, wykładach i warsztatach organizowanych przez Centrum Edukacji, a także mogą poznać historię Auschwitz poprzez zwiedzanie z przewodnikiem-edukatorem.

Dodatkowe informacje

Muzeum nie pobiera opłat za odbycie praktyk, jednak nie pokrywa kosztów związanych z dojazdami, wyżywieniem, noclegami i ubezpieczeniem praktykantów. W czasie praktyki istnieje możliwość zakwaterowania w pokojach gościnnych Muzeum.

Nagroda „Gdyby zabrakło dziesięciu...”

„Gdyby zabrakło dziesięciu...” to nagroda dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dla wolontariuszy

i koordynatorów wolontariatu. Nagroda jest wyrazem uznania i wdzięczności dla osób, które swoją pracą w Miejscu Pamięci przyczyniają się do podtrzymywania

i propagowania pamięci o Ofiarach Auschwitz i Holokaustu. Jest przyznawana w rocznicę utworzenia Muzeum Auschwitz w dniu 2 lipca 1947 roku. Każdego roku nagrodę otrzymuje 10 osób.

Laureaci nagrody „Gdyby zabrakło dziesięciu...” w 2020 roku

|28|