Folder MCEAH - Page 27

Wolontariat

i praktyki studenckie

Biuro Wolontariatu koordynuje pracę wolontariuszy i praktykantów. Co roku osoby te pracują m.in. w Archiwum, Pracowniach Konserwatorskich, Projektach Edukacyjnych i Obsłudze Odwiedzających, wspierając bieżącą pracę Muzeum oraz włączając się w prowadzone projekty.

Każdego roku dla kilkuset osób z całego świata podjęcie wolontariatu i praktyk

w Muzeum jest przede wszystkim okazją do dogłębnego poznania historii KL Auschwitz.

Wolontariat

Wolontariat w Muzeum jest okazją do poznania i poszerzenia wiedzy na temat Auschwitz i Szoa oraz osobistej konfrontacji z Miejscem Pamięci. Daje też możliwość poznania działalności Muzeum.

Umożliwia ponadto współpracę ze specjalistami zajmującymi się na co dzień konserwacją, edukacją, ochroną zbiorów, archiwów i przygotowaniem wystaw czy badaniami naukowymi.

Wolontariat realizowany jest w dwóch wymiarach:

stacjonarnie – w ramach stałego pobytu

w Miejscu Pamięci,

zdalnie – przy realizacji różnych projektów poza nim.

Wolontariusze i praktyki studenckie – wymagania

Kandydaci na wolontariuszy

i praktykantów powinni mieć ukończone

18 lat oraz interesować się problematyką Zagłady, Auschwitz, ludobójstwa

i współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Bardzo przydatne są: dobra obsługa komputera i sprzętu biurowego oraz znajomość języków obcych.

|27|