Folder MCEAH - Page 24

Ludzie dobrej woli

Wystawa jest wyrazem hołdu dla mieszkańców Oświęcimia i pobliskich miejscowości, którzy ryzykując własnym życiem, nieśli pomoc więźniom niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. Opisuje różne formy pomocy udzielanej więźniom oraz zawiera informacje o osobach szczególnie zaangażowanych w jej udzielanie.

(języki: polski, angielski)

14 czerwca 1940 roku

Wystawa opisuje losy 728 polskich więźniów, przywiezionych 14 czerwca 1940 roku z tarnowskiego więzienia

i zarejestrowanych w KL Auschwitz jako pierwsi więźniowie polityczni.

(języki: polski, angielski)

Wystawy objazdowe (wewnętrzne)

Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci Konzentrationslager Auschwitz

Wystawa prezentuje najważniejsze zagadnienia z historii obozu m.in.: założenie obozu, warunki mieszkalne

i sanitarne, metody uśmiercania, przebieg zagłady Żydów, formy oporu i pomocy udzielanej więźniom z zewnątrz oraz los poszczególnych grup ofiar.

(języki: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, chiński, koreański, szwedzki, hiszpański, litewski, grecki)

Doświadczenie Auschwitz w sztuce byłych więźniów

Wystawa pokazuje los ofiar obozu Auschwitz, przedstawiony w pracach tych, którzy go przeżyli. W swoich pracach byli więźniowie – artyści postanowili podjąć próbę przedstawienia tego piekła na ziemi zgotowanego im przez niemieckich nazistów.

(języki: polski, angielski, niemiecki, włoski)

Kobiety w KL Auschwitz

Wystawa poświęcona losom kobiet więzionych i mordowanych w obozie. Obok tragizmu losów, cierpienia i męczeństwa kobiet, prezentuje także m.in. najistotniejsze zagadnienia z historii obozu kobiecego.

(języki: polski, angielski, rosyjski)

|24|