Folder MCEAH - Page 20

|20|

Edukacja

internetowa

Osoby, które nie mogą odwiedzić Miejsca Pamięci, mają możliwość zapoznania się

z jego historią dzięki edukacji prowadzonej przez Internet. Lekcje internetowe pomagają także

w pogłębieniu wiedzy zdobytej podczas wizyty. E-learning może być także wykorzystywany jako pomoc

w przygotowaniu do wizyty w Miejscu Pamięci. Centrum udostępnia na stronie internetowej Muzeum następujące lekcje internetowe:

Auschwitz – Miejsce Pamięci

(języki: polski, angielski, niderlandzki)

Auschwitz – obóz koncentracyjny

i zagłady

(języki: polski, angielski, arabski, perski, portugalski, hiszpański, niemiecki, niderlandzki, grecki, węgierski)

Cykl lekcji poświęconych Zagładzie Europejskich Żydów

(języki: polski, angielski):

Holokaust – problemy terminologiczne

i interpretacyjne

Antyjudaizm i antysemityzm – przyczyny pośrednie Zagłady

Rozwój nazizmu i prześladowania Żydów w Niemczech (1918-1939)

Sytuacja Żydów w pierwszych latach wojny (1939-1941)

Getta – etap pośredni Zagłady

Endlösung – etap bezpośredni Zagłady

Świat po Holokauście

Deportacje Żydów z Węgier do KL Auschwitz

(języki: polski, angielski)

Duchowieństwo chrześcijańskie i życie religijne w KL Auschwitz

(języki: polski, angielski)

Ewakuacja i wyzwolenie KL Auschwitz

(języki: polski, angielski)

Lekcja przygotowująca do wizyty

w Miejscu Pamięci dla młodzieży

od 14. roku życia

(języki: polski, angielski, niderlandzki)

Los jeńców sowieckich w KL Auschwitz (języki: polski, angielski)

Muzeum Auschwitz w pierwszych latach działalności

(języki: polski, angielski)

Pierwsze deportacje Polaków

do KL Auschwitz

(języki: polski, angielski)

Polacy w KL Auschwitz

(języki: polski, angielski)

Romowie w KL Auschwitz

(języki: polski, angielski)

Ruch oporu w KL Auschwitz

(języki: polski, angielski)

Sonderkommando

(języki: polski, angielski)

Sztuka w KL Auschwitz

(języki: polski, angielski)

Ucieczki z KL Auschwitz

(języki: polski, angielski)