Folder MCEAH - Page 14

Warsztaty umożliwiające aktywny udział uczestników poprzez różne platformy online

„Jestem zdrów i czuję się dobrze” – korespondencja więźniarska

Warsztat jest rozszerzeniem zwiedzania Muzeum lub prezentacji Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau w panoramach.

Władze obozowe Auschwitz zezwalały na korespondowanie więźniów z rodzinami ze względów propagandowych. W dobie mediów i wolnej komunikacji warto zapoznać się z tym tematem w sposób szczególny. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak wyglądała korespondencja więźniów z rodzinami oraz kto miał prawo do jej prowadzenia. Dokonają analizy wybranych listów pod kątem cenzury i przyjrzą się również losom odbiorców wiadomości, czyli rodzinom więźniów, dla których była to często jedyna możliwa forma kontaktu z bliskim.

Czas: 1,5 godziny.

Historia zapisana w przedmiocie

Warsztat jest rozszerzeniem zwiedzania Muzeum lub prezentacji Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau w panoramach.

Opis: Warsztat ma na celu poznanie historii byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz poprzez analizę wybranych przedmiotów należących do osób deportowanych do obozu. Uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć fotografie wielu unikatowych obiektów ze zbiorów PMA-B. Każdy z wybranych przedmiotów łączy się z losem osoby i stanowi punkt wyjścia do rozmowy o rzeczywistości obozowej i indywidualnym doświadczeniu Auschwitz.

Czas: 1,5 godziny.

|14|