Folder MCEAH - Page 13

KL Auschwitz w kontekście historii

II RP i początku okupacji

Prezentacja stanowi wprowadzenie do zwiedzania Muzeum lub prezentacji Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau

w panoramach.

Opis: Zajęcia zaczynają się od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości

w 1918 roku, przedstawiają historię II RP, zwracając uwagę na specyfikę funkcjonowania odbudowanego państwa w okresie międzywojennym. W drugiej części prezentacji uwaga uczestników zwrócona zostaje na początek okupacji w ujęciu politycznym, ideologicznym i społecznym, z uwzględnieniem założenia obozu KL Auschwitz.

Czas: 45 minut.

Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau

w panoramach

Prezentacja jest uzupełnieniem zdalnych programów edukacyjnych.

Opis: Na podstawie panoram 360°, które są częścią wirtualnego zwiedzania Miejsca Pamięci, prowadzący przybliża podstawowe informacje o historii

i funkcjonowaniu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. Prezentacja obejmuje dwie części byłego obozu: Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birkenau.

Czas: 1,5 godziny.