Folder MCEAH - Page 12

Zdalne dni studyjne

Reagując na wyzwanie, które stawia przed nami pandemia, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście przedstawia nową propozycję zdalnych zajęć dla ósmych klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

Proponujemy realizację zdalnych dni studyjnych, obejmujących prezentację Miejsca Pamięci w panoramach, uzupełnioną o prezentacje multimedialne lub warsztaty podsumowujące, prowadzone przez edukatorki i edukatorów MCEAH.

Grupy, które zwiedziły już Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau, mają możliwość zarezerwowania pojedynczych prezentacji lub warsztatów rozszerzających.

Prezentacje multimedialne

„Auschwitz nie spadł z nieba”

– KL Auschwitz w kontekście historii

i polityki III Rzeszy.

Prezentacja stanowi wprowadzenie do zwiedzania Muzeum lub do prezentacji Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau w panoramach.

Opis: Powstanie i funkcjonowanie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz było częścią szerzej zakrojonej polityki totalitarnego państwa, jakim była III Rzesza. Niniejsza prezentacja przedstawia historyczno-polityczny kontekst rozwoju rasistowskiej i eksterminacyjnej polityki prowadzonej przez NSDAP zarówno w III Rzeszy, jak i na terenach anektowanych

i okupowanych. Prezentacja jest polecana jako przygotowanie do zwiedzania Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

Czas: 45 minut.

|12|