FM w zgodzie z naturą - Page 6

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zrównoważony rozwój ( sustainability ) stał się kwestią bezwzględnie ważną dla społeczeństwa , czego najlepszym dowodem może być przyjęcie programu „ Zielony Ład ”, który zakłada , że w ciągu 30 lat kraje Unii Europejskiej staną się neutralne pod kątem emisji gazów cieplarnianych , co wymaga transformacji licznych gałęzi gospodarki .

Trend ten jest już namacalny w branży FM , szczególnie widoczny w międzynarodowych organizacjach , które od lat świadomie kształtują swój CSR , gdzie istotnym elementem jest dobór swoich partnerów przez ten właśnie pryzmat . Od dostawców usług FM oczekuje się inicjatywy , kreowania rozwiązań pozwalających na ograniczenie zużycia zasobów wyczerpywalnych , które równolegle mogą , ale nie muszą obniżyć koszty .

Na dziś budynki są odpowiedzialne za ok 40 % emisji CO2 , co oznacza , że drzemie w nich olbrzymi potencjał do wdrożeń energooszczędnych rozwiązań takich jak fotowoltaika , trigeneracja , elektromobilność , szeroko rozumiana automatyzacja sterowania urządzeniami odpowiedzialnymi za komfort użytkowników , która zadba o to , aby pracowały tylko te urządzenia , które są konieczne , a ponadto pracowały z odpowiednią , minimalną wydajnością .

CZYTAJ WIĘCEJ

O AUTORZE

Szymon Śliwiński

DYREKTOR OPERACYJNY INNOVATIVE FACILITY MANAGEMENT POLSKA