FM w zgodzie z naturą - Page 4

KTÓRE TRENDY EKOLOGICZNE BĘDĄ MIAŁY NAJWIĘKSZY WPŁYW NA ROZWÓJ FM W NAJBLIŻSZYCH LATACH ?

Budynki odpowiadają za 18 % światowej emisji CO 2 . W ujęciu nominalnym wartość tej emisji do 2050 roku może się podwoić jeśli skutecznie nie zostaną zaadoptowane nowe standardy w budownictwie . Z drugiej strony koszty utrzymania w całym cyklu życia budynków stanowią więcej niż 90 % a dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii i ekologicznym projektom można je istotnie obniżyć , zwiększając stopę zwrotu z inwestycji , zmniejszając całkowity koszt budynku , redukując negatywny wpływ na środowisko i zwiększając komfort użytkowników .

To , czego możemy się spodziewać oprócz nieustającego rozwoju ekologicznych technologii - materiałów , systemów budynkowych , to coraz bardziej wyśrubowanych wymagań wprowadzanych przez regulatora , będących odpowiedzią państw na katastrofę klimatyczną jaką np . jest najnowsza propozycja Komisji Europejskiej zaostrzenia celu redukcji emisji CO2 ( z dotychczasowych 40 % na 55 % do 2030 roku ). W świetle tego typu wymagań wyzwaniem będzie utrzymanie budynków starszych , budowanych w tradycyjnych technologiach , dla których koszty modernizacji mogą mieć niższą stopę zwrotu . PZN Facility Management specjalizuje się w opiece nad tak wymagającymi budynkami , dla których świadczy kompleksową techniczną opiekę .

CZYTAJ WIĘCEJ

O AUTORZE

Andrzej Zalega

PREZES ZARZĄDU PZN FACILITY MANAGEMENT