FM w zgodzie z naturą - Page 3

ROLA DOSTAWCÓW USŁUG FM W DĄŻENIU DO NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ

Ekologiczne podejście przestało być w ostatnich latach modą , a zaczęło być wreszcie trendem , który jest traktowany bardzo poważnie we wszystkich sferach działalności człowieka .

Zrozumienie ogromu szkód , jakie nasz gatunek wyrządza swojej planecie i konieczności ich naprawy , nie jest już tematem kojarzonym z pikietami wąskich grup społecznych , a poważnymi deklaracjami państw , instytucji i firm . Przekłada się to na postępującą zmianę filozofii prowadzenia działalności , niezależnie od reprezentowanych gałęzi gospodarki .

Piotr Kurczak

NIEZALEŻNY KONSULTANT FM

O AUTORZE