flink Flink April 2020 - Page 6

JA, DAAR IS DINK HOOP! Die Covid-19-virus en sy spoor van ontwrigting deur die wêreld oorheers ons kommunikasie deesdae. Ons gesprekke, nuusberigte, selfoonbood- skappe, Facebook-plasings, e-pos en wat nog meer, draai daarom. Hoeveel lande is reeds geraak? Hoeveel mense het reeds gesterf? Is daar vordering met die ontwikkeling van 'n middel daarteen? Die negatiewe invloed op die aandelemarkte, sovele kleinsake- manne wat hulle winste verloor weens grendeltydreëlings, word in fyn besonderhede nagevors en bekend- gestel. Gemeentes kan nie meer saam vergader vir eredienste nie, so ook moet spesiale reëlings vir troues en begrafnisse getref word. Vra jy hoe lank nog, kan niemand sê nie. Eers drie weke, dan verleng en dalk nog verleng ... Die negatiewe gesprekke en nuus- berigte het die aaklige gevolg dat ons hoop verloor. Ons fokus so op die donker nag, dat ons dink die son gaan nooit weer opkom nie. Of ons dink nie daaraan dat ons intussen 'n kers kan opsteek om lig te gee nie. 6 AFRIKAANS