FIB NR3 2016 3

FRIENDS ® BU S IN ES S -TO-B U SI N E SS P L AT F O R M NAJAAR 2016 29 e JAARGANG NUMMER 117 IN BUSINESS.NL Je ne e ett r g e R rien... Friends in Business magazine verschijnt in GROOT-ROTTERDAM, DE DRECHTSTEDEN EN GORINCHEM en is onderdeel van het business-to-businessplatform FIB Matching.