FIB NR3 2015

FRIENDS BU S IN ES S -TO-B U SI N E SS P L AT F O R M SEPT 2015 • NUMMER 3 IN BUSINESS.NL Friends in Business magazine verschijnt in GROOT-ROTTERDAM, DE DRECHTSTEDEN EN GORINCHEM en is onderdeel van het business-to-businessplatform FIB Matching.